Reference:
Senjie Lin, Shifeng Cheng, Bo Song, Xiao Zhong, Xin Lin, Wujiao Li, Ling Li, Yaqun Zhang, Huan Zhang, Zhiliang Ji, Meichun Cai, Yunyun Zhuang, Xinguo Shi, Lingxiao Lin, Lu Wang, Zhaobao Wang, Xin Liu, Sheng Yu, Peng Zeng, Han Hao, Quan Zou, Chengxuan Chen, Yanjun Li, Ying Wang, Chunyan Xu, Shanshan Meng, Xun Xu, Jun Wang, Huanming Yang, David A. Campbe, Nancy R. Sturm, Steve Dagenais-Bellefeuille, David Morse. The Symbiodinium kawagutii genome illuminates dinoflagellate gene expression and coral symbiosis. Science. 2015, 350(6261): 691-694

Contact:
    Scholar question: Prof. Senjie Lin (senjie.lin(a)xmu.edu.cn)
    Web bug report: Prof. Quan Zou (zouquan(a)tju.edu.cn)
      Please replace (a) with @